• Артистичен •


Актьорско майсторство

Актьорско майсторство може да означава специалност в институтите по театрално и кино изкуство, а по-общо професионална творческа дейност, състояща се в пресъздаването на сценични образи, с други думи изпълнение на роли от професионални актьори. Въздействието върху зрителите зависи от много фактори като декори, грим, облекло, но най-вече от актьорската игра и способността на актьорите да създават автентични и достоверни образи на сцената и на екрана.

Нашите предложения:

  • НАТФИЗ - Актьорство за драматичен театър  • Нов Български университет - Театър  • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"- Актьорство за драматичен театърМузика

Музика е вид изкуство, в което средството за изразяване е звукът. Основни елементи на музиката са тонът (който определя мелодията и хармонията), ритъмът (и свързаните с него темпо, размер и артикулация), динамиката, тембърът и текстурата. Създаването, изпълнението, значимостта и дори определението за музика варира в различните култури, както и в зависимост от социалния контекст. Музиката обхваща както строго организирани композиции (и тяхното представяне пред публика), така и импровизационната музика и дори различни алеаторни форми. Тя може да се раздели на жанрове и поджанрове, но често разграничението и връзките между различните жанрове са трудноопределими, а понякога и спорни.

Нашите предложения:

  • Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров  • Нов Български университет - Музика  • Софийски университет "Св. Климент Охридски" - МузикаИзобразително изкуство

Изобразителното изкуство, наричано напоследък с чуждици като визуално изкуство или визуални изкуства, е художествено творчество, чиято цел е възпроизвеждане на околния свят. То включва както изящното изкуство (традиционните пластични изкуства), така и близки и нови форми като декоративно-приложно изкуство и др.

Нашите предложения:

  • Нов Български университет - Изящни изкуства  • Югозападен университет "Неофит Рилски" - Изобразително изкуство  • Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Изобразително изкуство