ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

EU
Начало × Артистичен Социален Реалист Изследовател Конвекционален Предприемчив За нас
☰Меню

• Изследовател •


Медицина

Медицината е хуманна наука за диагностициране, лечение и предотвратяване на болести и наранявания. Тя изучава системите на човешкия организъм, симптомите и заболяванията и тяхното лечение, което помага за практическото прилагане на това знание и изкуство, както и създаването на лекарства и технологии в областта на медицината. Разнообразието, устройството и начинът на живот на животните и организмите, които се изучават от биологията, водят до възникване на специални и приложни клонове в медицината.

Нашите предложения:

Биология

Биологията е фундаментална природна наука, изучаваща живота и живите организми, включително тяхното устройство, начин на функциониране, растеж, разпространение, произход и развитие, таксономия и връзките между тях и неживата природа.

Нашите предложения:

Фармация

Фармацията е науката и изкуството на приготвянето, но също така и създаването, правилното съхраняване (специфики на съдържанието, опаковката и средата на съхраняване), алергологично тестване, патентоване, изследване на лечебните ефекти и стандартизацията на лекарства.

Нашите предложения: