ПРЕДПРИЕМЧИВ

EU
Начало × Артистичен Социален Реалист Изследовател Конвекционален Предприемчив За нас
☰Меню

• Предприемчив •


Бизнес мениджмънт

Управлението на бизнеса е процесът на наблюдение и организиране на дейността на дадена компания. Той включва поставяне на цели, разработване на стратегии и прилагане на планове за постигане на тези цели. Управлението на бизнеса включва също така гарантиране, че компанията спазва всички съответни закони и разпоредби. Ефективното управление на бизнеса изисква силни лидерски умения, както и задълбочено познаване на всички аспекти на бизнеса.

Нашите предложения:

Маркетинг

Маркетингът е процесът на проучване, създаване и доставяне на стойност за задоволяване на нуждите на целевия пазар по отношение на стоки и услуги; потенциално включващ избор на целева аудитория; избор на определени атрибути или теми, които да се подчертаят в рекламата; провеждане на рекламни кампании; присъствие на търговски изложения и публични събития; дизайн на продукти и опаковки, привлекателни за купувачите; определяне на условията за продажба.

Нашите предложения:

Финанси

Финанси е съвкупност от икономически отношения в процесите на формиране, разпределение и използване на централизираните и децентрализираните фондове за парични средства. В ежедневието думата финанси се използва като синоним на пари, и по-точно – на ликвидни парични средства. Ключова дума в сферата на финансите е бюджетът. Глаголът "финансирам" означава снабдявам с пари. Съществува и научна дисциплина финанси, която се занимава с изследването и изучаването на процесите и принципите в областта на финансите.

Нашите предложения:

Политология

Политическата наука е научното изследване на политиката. Това е социална наука, занимаваща се със системи на управление и власт, и анализ на политически дейности, политическа мисъл, политическо поведение и свързаните с тях конституции и закони. Политологията се пресича с други научни полета, включително антропология, държавна политика, национална политика, икономика, международни отношения, сравнителна политология, психология, социология, история, право и политическа теория.

Нашите предложения: